Sərgi bölmələri

 • Gülçülük
 • Kənd təsərrüfatı texnikası
 • Kənd təsərrüfatı obyektlərİ
 • Kənd təsərrüfatı avadanlıqları
 • Suvarma Sistemi
 • Qablaşdırma
 • Kənd təsərrüfatı landşaftı
 • Kənd təsərrüfatında İnnovasİya texnologİyaları
 • Heyvandarlıq və quşçuluq
 • İstİxana
 • Yemlər
 • Baytarlıq
 • Bİtkİçİlİk
 • Gübrə
 • Meyvə və tərəvəzlərİn yetİşdİrİlməsİ
 • Tullantıların emalı
 • Pambıq emalı, tekstİl
 • Logİstİka
 • Elektron kənd təsərrüfatı
 • Laboratorİya avadanlığı

Smart Agro

 • Sünİ İntellekt
 • Ağıllı kənd
 • Əşyaların İnternetİ
 • Startup-lar
 • İT xİdmətlərİ
 • Robototexnİka
 • Pİlotsuz uçuş aparatları
 • Green Aqro

Sponsorlar

SƏRGİYƏ QALIB:

GÜN

SAAT

DƏQ

SAN